Make your own free website on Tripod.com

Ciri Ciri Tarbiyyah Islamiyah


Tarbiyyah Islamiyyah yang sempurna, seperti yang digambarkan oleh Syaikh Muhammad Al-Rashid adalah bertujuan untuk menanamkan beberapa ciri ke dalam setiap individu, iaitu:

- Perhatian penuh terhadap ibadah dan aqidah.

- Iltizam dengan etika Ukhuwwah Islamiyyah.

- Gembira dengan pengorbanan dan kepenatan beramal untuk dakwah.

- Ghairah dan rindu pada Jihad dan mati Syahid dengan mengikut ketetapan Jamaah.

- Disiplin dengan ketaatan kepada Qiadah.

- Zuhud dan kurangkan ikatan dengan dunia.

- Hidup ringkas dan mudah.

- Sentiasa mengingati mati dan lupakan angan-angan dunia.

- Mengharapkan kasih ALlah serta takut pada-Nya.

- Memisahkan hati dan jiwa dengan orang kafir dan munafik.

- Sentiasa sabar dengan cubaan.

Semoga kita semua diberi kekuatan untuk berusaha ke arah mencapai ciri-ciri tersebut.

ALlahu`alam.

Was-Salaamu `Alaikum wa RahmatuLlah

MSMNet